Mišljenje

Na osnovu člana 18. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK ( Sl. novine SBK/KSB br. 6/97, 8/98,1/00,14/03, 2/04), povodom zatraženog mišljenja o prodaji stana u ul. Bosanska broj 27 u Travniku ,pov. 50m2, vlasništvo Općine Travnik, Općinski pravobranilac, Općinskog pravobranilaštva Travnik daje sljedeće pravno

M I Š LJ E NJ E Read More