PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU/PRAVOBRANITELJSTVU TRAVNIK

Ovim pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija Općinskog pravobranilaštva Travnik (u daljem tekstu Pravobranilaštva), djelokrug rada, rukovođenje, sistematizacija radnih mjesta, radni odnosi i disciplinska odgovornost, ostvarivanje javnosti rada kao i saradnja sa drugim organima i organizacijama u vršenju njegove funkcije i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i obavljanje poslova iz nadležnosti ovog organa. Read More

Pravni osnov i razlozi donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Travnik

PRAVNI OSNOV DONOŠENJA PRAVILNIKA

                 U smislu odredbi člana 56. Zakona o pravobranilaštvu SBK/KSB, (Sl. novine SBK/KSB br. 8/17) , Općinsko pravobranilaštvo Travnik, kao zajednički organ općina Travnik i Novi Travnik, je u obavezi donijeti Pravilnik kojim se uređuju, odnosno sistematiziraju, poslovi i radni odnosi unutar  ovog državnog organa. Read More