JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03), člana 35. Zakona o pravobranilaštvu SBK/KSB
(„Službene novine SBK/KSB“ broj: 8/17) i člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Travnik broj: Jp-123/09 od 15.12.2009. godine, načelnici
Općine Travnik i Novi Travnik raspisuju: Read More