Zaključak

Na osnovu člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Općinskom javnom pravobranilaštvu Travnik, Stručni kolegij u  OJP Travnik, na sjednici dana 09.01.2017.god. rješavajući o pitanju angažovanja dodatne radne snage, zbog  povećanog obima poslova donosi sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Read More