Kodeks pravobranilačke etike

Na osnovu člana 18. Statuta udruženja pravobranilaca / pravobranitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Skupština udruženja pravobranilaca na prijedlog predsjedništva udruženja pravobranilaca  Federacije Bosne i Hercegovine na  sjednici koja je održana dana  30.09.2010. godine  donosi:

 KODEKS  PRAVOBRANILAČKE  ETIKE

Član 1.

Uvažavajući  ulogu i značaj pravobranilačke funkcije  u pogledu zaštite imovine i imovinskih imteresa Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona, te Gradova i Općina,  u cilju  primata vladavine zakona, te u cilju zaštite digniteta institucije pravobrabranioca, te uvažavanja i zaštite  moralnih vrijednosti, utvrđuju se pravila ponašanja i postupanja pravobranioca prilikom obavljanja pravobranilačke funkcije.

Član 2

Pravobranioci uživaju punu samostalnost i neovisnost prilikom obavljanja poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti.

Član 3.

Pravobranioci će svoje zakonom propisane nadležnosti primjenjivati  nezavisno od volje pojedinaca iz izvršne ili zakonodavne vlasti. Isti neće biti pod utjecajem niti djelovati po smjernicama drugih ogranaka vlasti.

Član 4.

Pravobranioci  će poslove iz svoje nadležnosti obavljati stručno, profesionalno, i kvalitetno, sve u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije, Kantona Gradova i Općina. Pravobranioci će u obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana poštivati  Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti pravobranioci  moraju biti imuni na lokalne, entitetske ili nacionalne političke uticaje bilo kakve vrste.

Član 5.

Vođeni  najvišim  moralnim  vrijednostima,  u  granicama  zakona  te  u  skladu  sa  ustavnim načelima, pravobranioci će se boriti za vladavinu prava te zaštitu imovinskih i drugih interesa pravnih subjekata koje u postupcima zastupaju. Prilikom zastupanja pravobranilac se nikada ne smije staviti u zavistan položaj u  odnosu na suprotnu  stranu ili u odnosu  na  lični interes.

Član 6.

Odnos  pravobranioca  prema  pravnom  subjektu  kojeg  zastupa,  protivnoj  stranci  i njenim zastupnicima,  sudovima,  te  drugim  državnim  organima mora biti primjeren i profesionalan bez bilo kakvog vrijeđanja ili omalovažavanja bilo kojeg subjekta.

Član 7.

Pravobranilac je dužan savjesno i stručno  ispunjavati sve povjerene dužnosti koje su u njegovoj nadležnosti, te pri tome čuvati ugled i dostojanstvo, pravobranilačke funkcije kako pri obavljanju navedenih poslova tako i u privatnom životu. Svojim ponašanjem pravobranilac mora poslužiti kao primjer humanosti poštovanja ljudskog dostojanstva te temeljnih ljudskih vrijednosti, prava i sloboda.

Član 8.

Pravobranioci u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti,  moraju konstantno voditi računa o dostojanstvu pravobranilačke funkcije te  izbjegavati bilo kakav moguć sukob interesa koji bi bio zasnovan na rodbinskim vezama, prijateljstvima, kao i na finansijskim ili profesionalnim vezama.

Član 9.

Pravobranioci  moraju izbjegavati ne samo stvarnu neprimjerenost bilo koje vrste, nego i sve što izgleda neprimjerno u načinu na koji obavljaju svoje dužnosti. Pravobranioci  su dužni da se povuku iz spora  kada postoji osnovan razlog da se vjeruje da je kod njih prisutan sukob interesa.

Član 10.

Pravobranioci  su dužni kontinuirano  održavati  najviše  standarde  profesionalizma  i  pravne  struke.  Pravobranioci su  dužni konstantno se usavršavati u cilju održavanja  i   poboljšavanja   boljeg poznavanja zakonskih propisa. Od pravoranioca se očekuje  da  u  cilju  izvršavanja  svojih obaveza budu uključeni u neprestano usavršavanje u oblasti prava.

Član 11.

Pravobranioci neće pristupati nijednoj političkoj organizaciji. Pravobranioci mogu biti članovi profesionalnih i i društvenih organizacija koje nisu uključene niti podržavaju diskriminaciju po osnovu faktora koji uključuju, ali se ne ograničavaju na etničku ili nacionalnu pripadnost, spol, vjeru ili fizički nedostatak. Oni mogu biti uključeni te  objavljivati radove kod  akademskih ili drugih istraživačkih instititucija, u domenu svoje struke,  imajući pri tm na umu prikladnost teme koja se obrađuje, način njene prezentacije, te dignitet svoje profesije.

Član 12.

Pravobranilac se ne može baviti poslovima koji narušavaju ugled pravobranilačke profesije, takođe pravobranilac ne smije da prihvati poslove i zvanja koji bi ga doveli u podređen položaj ili naveli na izvršavanje tuđih naloga koji bi mogli uzrokovati samostalnost i neovisnost pravobranilačke funkcije.

Član 13.

Svako  ponašanje  i  postupanje  pravobranioca suprotno principima i pravilima ovog kodeksa, predstavlja povredu pravobranilačke dužnosti te povredu pravobranilačke etike  uopće.

Član 14.

Sud  časti  u  skladu  sa statutom udruženja pravobranilaca, te  pravilima pred sudom časti,  odlučit će o  tome da li radnja  koja se stavlja na teret  članu  udruženja,  predstavlja  povredu  pravila  kodeksa, te će o navedenim činjenicama  zauzeti  stav  u  smislu  donošenja  odluke  kojom se član udruženja oslobađa odgovornosti ili odluke kojom se izriče određena mjera.